Information

Här kan ni läsa lite om Åsele Sportfiskeklubbs historia
från starten och en del vad vi har genomfört
genom årens lopp.
Det är naturligtvis inte redovisat allt som vi har gjort
utan bara en del.

Åsele sportfiskeklubb bildades den 28-2-1985
Vid bildande av klubben och den första träffen så utsågs Jan Teblin som Ordförande och Martin Larsson blev kassör & Tomas Karlsson utsågs till sekreterare.
Medlemsavgiften togs upp och summan blev som följer.
Familj 100 kronor
Senior 50 kronor
Junior 25 kronor
Bild från första träffen när klubben startades.

Från vänster Tomas Neine, Krister Norberg, Bo Öhman, Tomas Karlsson, Jan Teblin

5-3-1985
Klubben diskuterar lämpliga objekt (vatten) och styrelsen beslutar att Bo Öhman undersöker förutsättningar för att arrendera Stor & Lillbaksjön

8-5-1985
Klubben beslutar att ställa upp med guider för fritidskontoret mot en ersättning av 100 kronor per kväll under Juli & Juni och en kväll i veckan.
Bo Öhman redovisar att objekt ”baksjön” som fiskevårdsområdesbildning kan ta upp till 2 år, klubben försöker arrendera Domänverkets del av aktuellt område.

11-9-1985
Lodning av femtjärnarna för beräkning av rotenonmängd togs beslut på. Vandringshinder i bäcken mellan Storbaksjön & fentjärnarna skall ordnas.

23-9-1985
Beslut om att rotenonbehandla femtjärn den 5 oktober. Fiskeförbud i baksjöbäcken från stensjön till storbaksjön och från storbaksjön till lillbaksjön börjar gälla denna dag.

6-11-1985
Styrelsen beslutar att skicka verksamhetsberättelseplan till Domänverket. Bidrag för utsättning av fisk i femtjärnarna undersöks.
”Verksamhetsberättelsen 1985
Åsele sportfiskeklubb har under 1985 gjort följande.
Förhandlat och gjort klart med arrendeavtal för femtjärnarna. Stor & Lillbaksjön samt Baksjöbäcken men Domänverket.
Djupmätning i Femtjärna och byggt vandringshinder i bäcken nedströms Femtjärnarna.
Rotenonbehandlat fyra tjärnar i området.
Skött om fiskeguidning från Älgsjögrynnans camping under sommaren.
Hjälpt kommunen med riktat fiske mot gädda i nalkastjärna och håltjärna.
Tillsammans med studiefrämjandet startat två kurser, Flugfiske och fiskevårdens ABC”

Det var uppstarten på klubben, nu kommer lite om vad vi utfört varje år.

1986
Kontakt med Domänverket tas för vissa ändringar av kontraktet. Klubben tar på sig transport av fisk åt Domänverket mot en ersättning av 1200 kronor. Klubben har inte fått klarttecken av Domänverket angående arrendet av Storbaksjön. Klubben sökte och fick 25 000 kronor i stadsbidrag för biotopförbättrande åtgärder i baksjöbäcken. Klubben skötte om fisketävlingen Sju Älvar Nappet. Guidning från Campingen utfördes och hade en fisketräff med Bengt Öste.

1987
Fiskeregler ang. området uppförs. Två medlemmar åker till Sorsele för en fisketräff med Sportfiskarna efter inbjudan från dom. Karta över området skickas ut till medlemmarna.

1988
Restaurerades och byggdes vandringsvägar i Stensjöbäcken. Förstärkt 3-årig Öring i kasse i Storbaksjön samt planterat ut 1-årig & 2-årig Öring i Stensjöbäcken. Decimeringsfiske på gädda i Storbaksjön. Inventering/Projektering av reproduktionsbefrämjande åtgärder i Baksjöbäcken. Påbörjat byggande av rastplatser, anskaffat båtar, utfört spångning och röjning samt placerat ut sopställ.
Klubben har haft studiecirklar i flugbindning & flugfiske. I samband med sportfiskedag den 12 Juni öppnades femtjärnarna för sportfiske.

1989
Årets medlemsavgifter blev som följer.
Familj med barn under 16 år 125 kronor
Senior 75 kronor
Junior 50 kronor
Kortpris för ej medlem 20 kronor/dygn
Klubbmästerskap i pimpling hölls på Storbaksjön. Finansiering av friggebod kollas upp. Kurs för tillsyningsmän hålls. Flugfiskesträckan utökas från Storbaksjöns utlopp till arrendets norra gräns nedanför Lillbaksjön. No Kill införs på hela flugfiskesträckan. Minimimåttet på Storbaksjön utökas till 40 cm. Antalet betalande medlemmar detta året är 168 stycken. Utplantering av 1-årig & 2-årig Bågedeöring i Stensjöbäcken. Decimeringsfiske på gädda i Storbaksjön.

1990
Klubben önskar utöka arrendet med Gravartjärn samt Baksjöbäcken nedom Lillbaksjön till Domänverkets norra gräns. Klubben söker investeringsbidrag motsvarande den egna delen för kostnad av klubbstuga. Veckokort införs – 75 kronor per vecka. Fiskekortautomat diskuteras. Mikael Adolfsson får i uppdrag att utforma klubbemblem.
Medlemsavgifterna detta året.
Familj 225 kronor
Senior 175 kronor
Junior 100 kronor
Sjöbod samt vindskydd har upprättats. Spänger efter flugsträckan har lagts ut. båtar har transporterats dit.

1991
Förbättringar av lekplatser och uppväxtområden i Sten&Baksjöbäcken. Utplantering av fisk. Bro över femtjärnsbäcken gjordes. Kortautomat vid Baksjöns parkering sattes upp.

1992
Klubben beviljades 15 000 kronor från ABU Garcias fiskevårdsfond. Virke för uppförande av vedlider & utedass samt båtlänning införskaffades. Klubben ställde upp med bärhjälp för utsättning av fisk i Abborrsjön åt Åsele Kommun. Transport av lekgrus till klubbområdet utfördes.

1993
Medlemsavgifter
Familj 350 kronor
Senior 250 kronor
Junior 100 kronor
Dygnskort 50 kronor
Vecka 150 kronor
Båt 40 kronor
Lekgrus till området utkördes av Näslunds trp. Ungdomskurs i fiske hölls inom området. Utsättning av fisk. No Kill på Harr på flugfiskesträckan infördes. 3 st Alu arbetare har bedrivit fiskevård och serviceåtgärder inom området under sommaren. Tomas Karlsson & Mikael Adolfsson var på flugbindareinstruktörskurs i Lövånger med Lennart Bergqvist som ledare. Klubbresa till kultsjön blev det också.

1994
Klubben beslutade om endast flugfiske med flugspö tillåtet i femtjärnarna samt C&R i nedre tjärn närmast Basksjön. Införande av klubbregistrering av storfisk fångad av medlem inom området. Klubbstugan får användas av medlemmar som övernattning för en hyra av 50 kronor per natt. Klubbpimpeltävling utfördes. Klubbresan gick till Kultsjön och Satssjön. 2 broar byggdes, femtjärnsbäcken och vid nedre femtjärn. Utsättning av fisk.

1995
10 års jubileum !!!!!!
Tipsrunda med mat och dryck efteråt. Ny klubblogo beslutades att utformas. Flugfiskehelg med demonstration av flugfiskeutrustning av Norrpolen samt kastövningar. Decimeringsfiske på gädda. Reparation av en plastbåt. Utsättning av fisk. Fiskeresa till Kultsjön. Klubbpimpeltävling på Storbaksjön. Inköp av virke för spångning av fiskeplatser.

1996
Klubben hjälpte till vid genomförandet av ”Tjejflugan”. Klubbresa gick till Sandsjön för att vinterfiska. Klubbstugan oljades in med linolja och spångning av femtjärnarna påbörjades. Klubbmästerskap i pimpel hölls. Decimeringsfiske på gädda fortsatte. Fisk sattes ut.

1997
Fiskeutsättning av Bågedeöring i Stensjöbäcken. Klubbtävling på sommaren med båtlag utfördes. Klubbresan gick åter igen till Sandsjön för vinterfiske. Klubbmästerskap i pimpling hölls på Storbaksjön. Decimeringsfiske av gädda i Storbaksjön detta året också. Antalet medlemmar detta året 66 stycken.

1998
Klubben genomförde en klubbresa till Kultsjödalen. Klubbmästerskap i pimpling genomfördes men sommartävlingen blåste inne. Beslut om att ej höja medlemsavgifterna togs. Utplantering av fisk gjordes. Decimeringsfiske av gädda.

1999
Årets decimeringsfiske på gädda gav 64 stycken. Sommartävlingen ställdes även detta året in pga. dåligt väder. Inga förslag på vinterpimplingsresa inkom. Lekfiskar observerades i Stensjöbäcken. Utsättning av fisk fortsatte.

2000
Decimeringsfiske på gädda går oförtrutet vidare. Fisketräffen i Juni blåste bort. Öringsleken såg ut att bli den bästa på flera år pga. av det bra vattenståndet. 3 nya ryssjor införskaffades till gäddfisket. 1 båtmotor till hjälp för decimeringsfisket inköptes. Medlemsavgifterna oförändrade. Klubbstugan får användas gratis av klubbens medlemmar.

2001
Klubben ställer upp med behövlig hjälp samt upplåter klubbens vatten för träningsfiske inför VM i flugfiske. En båt kaisla 470 inköptes. Utsättning av fisk även detta året. Klubbens medlemmar ställde upp som roddare i Hocksjön & Södra Hedvattensjön vid VM i flugfiske. Decimeringsfiske även detta året.

2002
Inga förändringar i medlemsavgifterna detta året. Spångningen till klubbstugan restaurerades och presenning till virkesförråd inköptes. Decimeringsfisket på gädda resulterade i ca 70 gäddor. Antalet medlemmar detta året var 40 stycken.

2003
Klubben avtackar Jan Teblin som ordförande under åren 1985-2002 och väljer som ny ordförande över Åsele sportfiskeklubb Tomas Karlsson. Ny sekreterare istället för Tomas blir Mikael Adolfsson. Decimeringsfisket gav 51 gäddor detta året. Det har fångats ca 900 gäddor sedan klubben startade med decimeringsfiske. Lek har konstaterats av både öring och harr i Gravartjärna. Lekbotten vid utloppet från Storbaksjön har förbättrats med lekgrus. Spångning mellan parkeringen och stugan har förbättrats.

2004
Ny firmatecknare för Åsele sportfiskeklubb blev Tomas Karlsson & Mikael Adolfsson. Ny sekreterare valdes och det blev Lars Norberg. Decimeringsfisket fortsätter i sedvanlig anda. Klubbpimpeltävling genomfördes. Utsättning av fisk även detta året.

2005
20 års jubileum !!!!!!
Vi fortsatte med att utsätta fisk. Klubbpimpeltävling på Storbaksjön hölls med bra uppslutning och bra fiske. Klubben ställde upp med funktionärer vid VM i flugfiske även denna gång. Arbetsdagar genomfördes i sedvanlig anda.

2006
Årets gäddfiske resulterade i ca 60 gäddor. Ingen utsättning av fisk detta året. Klubben ställde upp med funktionärer till Lapland Fishing Festival som hälls i Dorotea. Arbetsdagar genomfördes med restaureringsarbete och ordnigställande av båtar inför sommaren & vintern. Klubbmästerskapet på Storbaksjön hölls.

2007
Vi fortsätter med decimeringsfiske på gädda och det resulterade i ca 70 gäddor. Utsättning av fisk fortsatte detta året. Hängrännor på klubbstugan kollades över och ett nytt golv i förrådet tillverkades. Klubbmästerskap i pimpling genomfördes. Klubbresan gick till Kraddsele och fiske i Vindelälven.

2008
Länsstyrelsen började restaureringen av bäcksystemet inom området till gagn för flodpärlmusslan, medlemmar var på plats vid ett antal gånger och övervakade arbetet. Klubben hjälpte Åsele kommuns fiske med utbärning av fisk till Abborrsjön. Klubbmästerskapet i pimpling hölls detta året på Prästviken inom Åsele samhälle. Fisketräffar hölls under sommaren. Flugbindningsträffar under vintern mörka tid hölls. Klubben ställde upp med medlemmar när skolan ordnade ”Fiskets dag” i samarbete med Sportfiskarna. Årets klubbresa gick åter till Kraddsele & fiske i Vindelälven.

2009
Decimeringsfisket på gädda blev detta året mellan 60-70 stycken. Klubbresan gick även detta året till Kraddsele för fiske på Vindelälvens öringar & harrar. Klubben hade två medlemmar som jobbat under sommaren med att byta ut spänger och byggt nya sittplatser vid grillplatserna samt en ny bro över bäcken på väg till klubbstugan uppfördes. Klubben har fortsatt med länsstyrelsen arbete att iordningställa lekbottnar och utkörning av lekgrus. Skolan hade en ”Sports Camp dag” där klubbens medlemmar ställde upp och visade spinn och flugfiske. Klubbmästerskapet i pimpling hölls även detta året på Prästviken. Arbetsdagar och fisketräffar har genomförts. Antalet medlemmar är ca 90 stycken.

2010
Vårfisket på gädda har vi utfört som vanligt med nät på Storbaksjön för att fortsätta minska beståndet av gädda.
Årets fångst av gädda blev ca 35 stycken.
Klubbresa 5-8 augusti till Kraddsele, 8 st. medlemmar var det som följde med denna gång. Detta år var det högt vatten i Vindelälven dom första dagarna och ett fint väder med sol och värme. Öringen som fångades detta året blev 4.7 kilo som topp och som det var Elvis D fångade. Heratch slog till med en Harr på 52 cm och även andra fick stora Harrar på runt 50 cm. Bildspel från årets resa finns på klubbens hemsida.
Klubben hjälpte kommunen med att ordna Abborrar från Bomsjön för tester av bequerel och kvicksilver, resultaten finns i separat lista.
Klubben hyrde ut Storbaksjön till ett filmteam som skulle filma Öring som tar storslända (rocken) men dom hade otur med vädret.
Utsättning av fisk har gjorts detta året.
(detaljer om detta har Tomas K)

Klubben har fortsatt med länsstyrelsen arbete från 2009 med lekbottnar, vi har kört ut lekgrus och krattat till det i bäcksystemet.
Bilder från arbetet finns att titta på klubbens hemsida.

Klubben har införskaffat en ny båt till Storbaksjön som tillgång för medlemmarna
och att användas till Gädddecimeringsfisket.

Lars har spelat in film på leköring i Stensjöbäcken och fick ganska många Öringar på filmen. Den finns som DVD att låna och titta på.

Pimpeltävlingen 2010 hölls detta året på Trillviken och det var ganska bra väder och uppslutningen var ungefär samma antal som det brukar vara.
Det var väldigt bra fiske detta år med Peder Jonsson som vinnare med 3638 gr men dom flesta fick bra med fisk och även barntävlingen som genomfördes samtidigt fick höga resultat med Jakob Adolfsson som vinnare med 1628 gr

Arbetsdagar har genomförts med iordningställande av båtar för både sommarens fiske och inför vintervila.

Fisketräffar har hållits med fiske och korvgrillning, hoppas på fortsatta trevliga träffar nästa sommar.