Klubbvatten

Fiskeklubbens vatten inom området

Baksjöområdet
Baksjöområdet är ett kortfiskeområde som förvaltas av Åsele sportfiskeklubb.
Det är beläget ca 30 km öster om Åsele tätort vid Gigsele.
Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå, efter ca 25 km tar man av mot Gigsele och Baksjöområdet.
Området består av två sjöar samt ett tjärnsystem vilka är sammanbundna av ett par mindre vattendrag.
Området är lättillgängligt och försett med spångade stigar, vindskydd, p-platser samt båtar för medlemmar.

Fisket
Baksjöområdet erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i
Storbaksjön samt ett lättillgängligt öring- och rödingfiske i Gravartjärnen och femtjärnssystemet.
Vidare erbjuder området fiske efter sik, gädda och abborre.
Området är lättillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfiske på Stor- och Lillbaksjön
samt Gravartjärnen rekommenderas.

Båtar
Klubbens medlemmar har tillgång till båtar i Storbaksjön.
Återställs till båtplatsen och dras upp på land efter användning.

Storfiskregistrering
Stor fisk i klubbens vatten anmäls till Tomas Carlsson eller
Åsele Fiskeklubb.
Fiskens vikt och längd skall uppges och gärna ett foto på fisk och fiskare.

Årets Fisk
Årets fisk är ett pris som röstas fram av medlemmar bland alla inrapporterade fiskar under året,
det kan vara en liten fisk fångat på ett annorlunda sätt eller en stor fisk på vanligt sätt.
Regler är att fisk ska vara spöfångad i Sverige och helst i Åseles närområde och inte bara i klubbvattnet.
Rapportera in fisk till Årets fisk kan man göra till
Bo Marttjern
via telefon eller mail.