Kontakt

Kontakta någon i fiskeklubbens styrelse.

Skicka epost

Ordförande: Bo Marttjern
Kassör: Mikael Adolfsson
Sekreterare: Lars Norberg

Ledamöter:
Tomas Karlsson
Åke Forsberg

Suppleanter:
Frank Schöne
Alexander Westberg

Revisor:
Heratch Ayvazian
Ingela Karlsson

Valberedning:
Hans Andersson