Kontakt

Kontakta någon i fiskeklubbens styrelse.

Skicka epost

Ordförande: Bo Marttjern
Kassör: Mikael Adolfsson
Sekreterare: Lars Norberg

Ledamöter:
Tomas Karlsson

Suppleanter:
Hans Andersson
Åke Forsberg

Revisor:
Heratch Ayvazian
Ingela Karlsson

Revisorsuppleant:
Stig-Olov Markusson

Valberedning:
Bertil Nilsson (sammankallande)
Stig-Olov Markusson
Mysan Hillström