Välkommen till Åsele Sportfiskeklubb

Styrelsen 2014     Fiskeregler     Fotoalbum     Medlemsavgift     Stadgar     Klubbinformation     Klubbvatten     Årets fisk     Karta     Decimeringsfiske på gädda

 

Åsele Sportfiskeklubb styrelse
2017

Ordförande: Tomas Karlsson
Kassör: Mikael Adolfsson
Sekreterare: Lars Norberg

Ledamöter:
Bo Hillström
Bo Marttjern

Suppleanter:
Hans Andersson
Åke Forsberg

Revisor:
Heratch Ayvazian

Revisorsuppleant:
Ingela Karlsson
Stig-Olov Markusson

Valberedning:
Bertil Nilsson (sammankallande)
Stig-Olov Markusson
Magdalena Hillström

Kontaktinformation: Email Åsele Sportfiskeklubb