Välkommen till Åsele Sportfiskeklubb

Styrelsen 2014     Fiskeregler     Fotoalbum     Medlemsavgift     Stadgar     Klubbinformation     Klubbvatten     Årets fisk     Karta     Decimeringsfiske på gädda

 

Medlemsavgifter 2017

Medlemskortet gäller kalenderår
(1/1-31/12 gällande år)

Familjekort 350 kronor
Familjekort gäller två vuxna och barn
upp till och med 17 års ålder.

Seniorkort 250 kronor
Seniorkort gäller från 18 års ålder.
(vid fyllda 18 år gäller seniorkort)

Juniorkort 100 kronor
Juniorkort gäller upp till fyllda 18 år när inte förälder vill vara medlem.
(Med förälder som medlem blir det familjekort med barn upp till och med 17 år - från 18 års ålder gäller Seniorkort.)

Kontaktinformation: Email Åsele Sportfiskeklubb