Välkommen till Åsele Sportfiskeklubb

Styrelsen 2014     Fiskeregler     Fotoalbum     Medlemsavgift     Stadgar     Klubbinformation     Klubbvatten     Årets fisk     Karta     Decimeringsfiske på gädda

 

Fiskebestämmelser över Åsele fiskeklubbs område.

Femtjärnarna:
Endast flugfiske med flugspö tillåtet.
 Max 6 fiskar per dygn varav max 3 Öringar.
Minimimått Öring 30cm

Gravartjärnen:
Endast fiske med spinn eller fluga,
pimpel tillåtet.
Mete förbjudet.

Flugsträckan
Baksjöbäcken:
No Kill på Öring
(all öring återutsätts).
Ingen fångstbegränsning på Harr
men fiskas efter samvete.

Storbaksjön och Lillbaksjön:
Max 3 Öringar per dygn och person.
Minimimått 40cm

Kontaktinformation: Email Åsele Sportfiskeklubb